Affiliations of UCRI Research Centers

1) Nephrology and Kidney Transplant Research Center, Clinical Research Institute, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

2) Reproductive Health Research Center, Clinical Research Institute, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

3) Social Determinants of Health Research Center, Clinical Research Institute, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

4) Patient Safety Research Center, Clinical Research Institute, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

5) Hematology, Immune Cell Therapy, and Stem Cells Transplantation Research Center, Clinical Research Institute, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 14
بازديدکنندگان این صفحه: 94
کل بازديدکنندگان : 63712
بازديدکنندگان آنلاين : 2
آخرین بروزرسانی : 1402/07/29

به نام خالق هستی

خداوند متعال را سپاس می‌گوییم که توفیق آموختن و اشاعه علم را به انسان‌ها عطا نموده است. کمیته تحقیقات دانشجویی پژوهشکده تحقیقات بالینی با وجود اینکه در سال های ابتدایی فعالیت خود قرار دارد اهداف و برنامه ریزی های مختلفی در زمینه آموزش پژوهش آکادمیک به دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه انجام داده است. باعث افتخار است که برای اولین بار در سطح کشور با رویداد UMed-Talk، میزبان دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور باشیم. هدف اصلی از این رویداد آموزش و تمرین مهارت های نرم است، مهارت هایی که قطعا در آینده نقش تعیین کننده ای در موفقیت افراد در حیطه کاری و موفقیت های آن ها خواهد داشت.
امید است با مشارکت دانشجویان تجربیات علمی گرانبهایی را به اشترک بگذاریم. بدینوسیله از کلیه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور دعوت به عمل می‌آوریم تا با مشارکت خود سبب ارتقای هر چه بیشتر سطح علمی رویداد شوند.

دکتر رضا جعفری
سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی پژوهشکده تحقیقات بالینی